Jobs

Career

Jobs
dolnośląskie
Administracja

Specjalista ds. BHP

 

Jeżeli chcesz aktywnie wspierać dział BHP w Zakładzie Produkcyjnym w Stanowicach, dołącz do Naszego zespołu.

 

 

Twoje zadania to:

 

 • dbałość o zgodność warunków pracy w zakładzie z wymaganiami aktualnych przepisów i procedur wewnętrznych,
 • analizowanie aktualnego stanu BHP w zakładzie oraz podejmowanie działań korygujących i prewencyjnych,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz podejmowanie działań korygujących i prewencyjnych w tym zakresie,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych BHP oraz nadzorowanie obligatoryjnych szkoleń BHP,
 • udział w odbiorze nowych i zmodernizowanych obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń,
 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy oraz Sanepidem w zakresie uczestniczenia w kontroli oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych,
 • nadzór nad gospodarką odzieży i środków ochrony indywidualnej,
 • organizacja pracy Komisji BHP.

 

 

Jesteś idealnym kandydatem, jeżeli:

 

 • posiadasz wykształcenie wyższe techniczne/studia podyplomowe lub studia wyższe w zakresie BHP, mile widziany – kurs inspektora ochrony ppoż.,
 • masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze produkcji, mile widziane w produkcji spożywczej,
 • masz dobrą wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, systemów przeciwpożarowych, systemów zarządzania jakością,
 • posiadasz podstawową wiedzę w zakresie mechanicznym, elektrycznym, budowlanym (w tym prawa budowlanego), ergonomii i psychologii pracy.
 • potrafisz sporządzać  dokumentację powypadkową,
 • potrafisz opracować i przeprowadzić szkolenia, instruktaże i prezentacje z zakresu BHP,
 • potrafisz analizować zagrożenia i ryzyka zawodowe,          a także formułować na tej podstawie odpowiednie wnioski korygujące i zapobiegawcze,
 • znasz język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • posługujesz się pakietem MS Office (Excel)  i arkuszami Google.